Buổi gặp gỡ hợp tác chiến lược giữa lãnh đạo công ty và lãnh đạo các ban ngành, doanh nghiệp khác

Buổi gặp gỡ hợp tác chiến lược giữa lãnhđạo công ty và lãnh đạo các ban ngành, doanh nghiệp khác

Lãnh đạo của công ty An Việt House đã có buổi gặp gỡ hợp tác chiến lược giữa lãnh đạo các ban ngành và doanh nghiệp khác.

Lãnh đạo công ty An Việt House cùng lãnh đạo các ban ngành và doanh nghiệp khác dùng tiệc
Lãnh đạo công ty An Việt House cùng lãnh đạo các ban ngành và doanh nghiệp khác dùng tiệc

Lãnh đạo công ty An Việt House cùng lãnh đạo các ban ngành và doanh nghiệp khác dùng tiệc tại sự kiện.

 Lãnh đạo công ty An Việt House cùng lãnh đạo các ban ngành và doanh nghiệp khác dùng tiệc
Lãnh đạo công ty An Việt House cùng lãnh đạo các ban ngành và doanh nghiệp khác dùng tiệc
 Lãnh đạo công ty An Việt House cùng lãnh đạo các ban ngành và doanh nghiệp khác dùng tiệc
Lãnh đạo công ty An Việt House cùng lãnh đạo các ban ngành và doanh nghiệp khác dùng tiệc
 Lãnh đạo công ty An Việt House cùng lãnh đạo các ban ngành và doanh nghiệp khác chụp ảnh lưu niệm
Lãnh đạo công ty An Việt House cùng lãnh đạo các ban ngành và doanh nghiệp khác chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo công ty An Việt House cùng lãnh đạo các ban ngành và doanh nghiệp khác kết thúc buổi gặp mặt hợp tác thành công tốt đẹp.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0965 445 110